Live från de finlandssvenska gymnasierna

icon
VAD?

Tio minuter - live. Fyra gymnasier från Svenskfinland får en kort introduktion i flerkameraproduktion och sedan gäller det!

 


icon
NÄR?

Fyra torsdagar i rad vänds Svenskfinlands blickar mot sändningen från respektive gymnasium på Hbl.fi. Då är de LIVE!

 icon
HUR?

Ungdomarna sköter sändningen och skapar innehållet. Nordpic Production Ab överlåter sin Pop Up Studio till deras förfogande.

 
10 min live har nu ordnats i fyra år - 2017-2020

Under både 2017 och 2018 har fem gymnasier deltagit i 10 min live. År 2019 och 2020 deltog fyra gymnasier. De studerande har visat ett enormt engagemang och juryn har varit imponerad över hur högklassiga sändningar de unga kunde planera, genomföra och sända live efter en så kort introduktion. Alla skapade själv innehållet i sändningen. Längden mellan intron och sluttexterna skulle vara exakt 10 minuter. Högst två minuter fick vara färdigt editerade inslag.

 

Under 2020 deltog: Svenska samskolan i Tammerfors, Gymnasiet Lärkan, Kotka Svenska Samskola och Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Under 2019 deltog: Mattlidens gymnasium, Tölö gymnasium, Virkby gymnasium och Vasa övningsskolas gymnasium.

Under 2018 deltog: Ålands lyceum, Brändö gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Katedralskolan i Åbo och Jakobstads gymnasium.

 

Under 2017 deltog: Gymnasiet Lärkan, Ålands Lyceum, Kyrkslätts gymnasium, Pargas svenska gymnasium och Vasa övningsskolas gymnasium.

"Jag lärde mig iallafall en massa nytt, mycket tacksam för att jag fick vara med fastän vi inte vann."

-Elin Ahlberg, studerande, Pargas svenska gymnasium

“Få vet vilket enormt arbete det är att sända 10 minuter direkt. Mycket lärorikt för deltagarna.”

-Marcus Koskinen-Hagman, rektor, Ålands lyceum

         DELTAGARNA 2020:          


         DELTAGARNA 2019:          


         DELTAGARNA 2018:          


         DELTAGARNA 2017:          

               ANMÄLAN              

Anmäl ert intresse för 10 min live 2021.

Intresserad men har för lite information om 10 min live?
Kontakta Anki Hellberg-Sågfors för ytterligare information, info(a)10minlive.fi tel: 040 7252495.
Kontakta Thomas Weckström för information om tekniken och flerkameraintroduktionen, tel: 0400 482141.

Obs! Preliminär information om 10 min live har tilldelats alla gymnasierektorer i Svenskfinland.
Vi rekommenderar att anmälan görs av skolans rektor. Kontakta hen vid behov.


Den givna informationen skickas som epost till info(a)10minlive.fi         I SAMARBETE MED:          

            MED STÖD AV:                

Nordpic Production Abß